Sidospiirrokseen oli piirretty 7 vartta ja 7 polkusta, vaikka oikeasti sidoksessa on 8 vartta ja 8 polkusta.
Huom! Digilehteen korjaus on jo tehty, eli siinä sidospiirros on oikein.